Tropické parazitární infekce, tropické tkáňové helmintózy

Viz. Smluvní laboratoře

Transport vzorků do NRL Praha 1x týdně (středa)

Pokud jsou vyžadována pouze vyšetření NRL (na ZÚ se žádné vyšetření neprovádí) bude fakturováno dopravné