Tropické parazitární infekce, tropické tkáňové helmintózy

Transport vzorků do NRL Praha 1x týdně (středa)

Pokud jsou vyžadována pouze vyšetření NRL (na ZÚ se žádné vyšetření neprovádí) bude fakturováno dopravné

  • NRL pro tkáňové helmintózy
   VFN a 1.LF UK
   Ústav imunologie a mikrobiologie,
   Katedra mikrobiologie
   Studničkova 7
   128 00 Praha
  • NRL pro diagnostiku tropických parazitárních infekcí
   Nemocnice na Bulovce,
   Budínova 67/2
   Praha 8 – Libeň
   180 01