Molekulárně biologická vyšetření a nástavbové metody

 

název vyšetření metoda odběrový materiál
(primární vzorek)
provádí se min. doba odezvy referenční rozmezí kontakt
M. tuberculosis complex
direct test – amplifikace RNA
M. tuberculosis complex
v klinickém vzorku
genová amplifikační
pro průkaz RNA
M. tuberculosis
complex v klinickém vzorku
všechny druhy
vzorků kromě krve
po – pá
dodání do 15.00 hod.
2 – 14 dnů OV 596 200 220
Polymerase chain reaction – amplifikace DNA
M. tuberculosiscomplex
v klinickém vzorku
PCR – Polymerase chain reaction – ampl. DNA
M. tuberculosis
complex v klinickém vzorku
všechny druhy
vzorků kromě krve
po – pá
dodání do 15.00 hod.
2 – 5 dnů OV 596 200 220
Quantiferon-TB-Gold sérologická – detekce interferonu gama krev ve speciálních
kultivačních zkumavkách
1 x týdně K. Siekelová
Mgr. J. Motlochová
OV 596 200
232, 225
Stanovení citlivosti stanovení citlivosti
mykobakterií
na antibakteriální léky
izolovaný
mykobakteriální
kmen
po – pá 2 – 3 týdny
od identifikace kmene
OV 596 200 220
Identifikace
mykobakteriálních kmenů
druhová identifikace
mykobakteriálních kmenů
izolovaný mykobakteriální kmen po – pá po izolaci kmene za: 1-36 dnů
Ve výjimečných případech může být doba odezvy i delší.
OV 596 200 220