Fekální bakterioterapie

Fekální bakterioterapie (FBT) je metoda léčby akutní enteritidy způsobené toxiny bakterie Clostridium difficile.

Podstatou FBT je aplikace upraveného filtrátu stolice od zdravého příbuzného dárce (předpoklad obdobné intestinální mikroflóry) příjemci, který má mikrobiologicky prokázanou recidivující pseudomembranózní klostridiovou kolitidu nereagující na ATB terapii. Způsob podání filtrátu stolice může být formou rektálního nálevu nebo nasojejunální sondou do horní části tenkého střeva.

Příprava filtrátu stolice se provádí na základě požadavku zdravotnického zařízení po předchozí telefonické domluvě.

Ing. Iva Sárová
Tel.: 596 200 259 (230)
mobil: 603 288 806