Diabetes 1. typu (1T DM/IDDM)

název vyšetření metoda odběrový materiál (primární vzorek) provádí se doba odezvy referenční rozmezí kontakt
Protilátky proti ostrůvkovým
buňkám pankreatu (ICA)
IF srážlivá krev
(sérum)
dle potřeby 14 dní kvalitativní hodnocení OV 596 200 256
269
Protilátky proti dekarboxyláze
kyseliny glutamové (GAD)
ELISA srážlivá krev
(sérum)
1 × týdně 14 dní index pozitivity (I)
+ hodnocení
I < 0,9 negativní
I = 0,9 -1,1 hraniční
I>1,1 pozitivní
OV 596 200 232
225
Protilátky proti insulinu (IAA) RIA srážlivá krev
(sérum)
dle potřeby vyšetření ve smluvní laboratoři do 0,4 U/ml
u výsledku hodnocení
OV 596 200 232
225
Protilátky proti tyroxin-fosfatáze (IA2) ELISA srážlivá krev
(sérum)
1 × týdně 14 dní < 10 IU/ml negativní
> 10 IU/ml pozitivní
OV 596 200 232
225