Autoimunitní onemocnění jater

název vyšetření metoda odběrový materiál (primární vzorek) provádí se doba odezvy referenční rozmezí kontakt
Antimitochondriální protilátky IF srážlivá krev
(sérum)
1 x týdně 14 dnů kvalitativní hodnocení OV 596 200 256
269
Protilátky proti mikrosomům
ledviny a jater (LKM)
IF srážlivá krev
(sérum)
1 x týdně 14 dnů kvalitativní hodnocení OV 596 200 256
269
Protilátky proti hladkému svalu
(ASMA)
IF srážlivá krev
(sérum)
1 x týdně 14 dnů kvalitativní hodnocení OV 596 200 256
269
Autoimunitní hepatopatie IF
(detekce: AMA, anti-LKM,
ASMA, ANA)
IF srážlivá krev
(sérum)
1 x týdně 14 dnů kvalitativní hodnocení OV 596 200 256
269
Autoimunitní hepatopatie blot
3E(BPO), AMA-M2, LKM-1,
LC-1, SLA/LP, Sp100, PML,
gp210, Ro-52
Imunoblot srážlivá krev
(sérum)
dle potřeby 14 dnů kvalitativní hodnocení
pro jednotlivé antigeny
OV 596 200 256
269