Céliakie

název vyšetření metoda odběrový materiál (primární vzorek) provádí se min. doba odezvy referenční rozmezí kontakt
Protilátky proti tkáňové
transglutamináze IgA
ELISA srážlivá krev
(sérum)
1 x týdně do týdne index pozitivity (IP)
+ hodnocení
IP < 0,9 negativní
IP = 0,9 -1,1 hraniční
IP >1,1 pozitivní
OV 596 200 2247
225
Protilátky proti tkáňové
transglutamináze IgG
ELISA srážlivá krev
(sérum)
1 x týdně do 14 dnů index pozitivity (IP)
+ hodnocení
IP < 0,9 negativní
IP = 0,9 -1,1 hraniční
IP >1,1 pozitivní
vyšetřují se u pacientů
s IgA deficitem
OV 596 200 247
225
Protilátky proti endomysiu IgA IF srážlivá krev
(sérum)
1 x týdně do 14 dnů kvalitativní hodnocení OV 596 200 256
269
Protilátky proti endomysiu IgG IF srážlivá krev
(sérum)
1 x týdně do 14 dnů kvalitativní hodnocení OV 596 200 256
269
Céliakie screen,
stanovení protilátek proti t-TG
ve třídě IgA
a deamid. gliadinu ve třídě IgG
ELISA srážlivá krev
(sérum)
1 x týdně do týdne index pozitivity + hodnocení OV 596 200 247
225
Céliakie, rizikové HLA alely PCR nesrážlivá krev
EDTA (plazma)
dle potřeby 2 týdny určení přítomnosti rizikových alel:
DQ2 cis (DQA1*05:01/DQB1*02:01)
DQ2 trans (DQA1*05:05/DQB1*02:02)
DQ8 (DQA1*03:01/DQB1*03:02)
OV 596 200 241
266
Deamidované gliadinu ve třídě IgG a IgA ELISA srážlivá krev (sérum) 1x týdně do týdne index pozitivity (IP)
IP < 0,8 negativní
0,8 – 1,2 hraniční
> 1,2 pozitivní
OV 596 200 247
225