Céliakie

název vyšetření metoda odběrový materiál (primární vzorek) provádí se doba odezvy referenční rozmezí kontakt
Protilátky proti tkáňové
transglutamináze IgA
ELISA srážlivá krev
(sérum)
1 × týdně do týdne < 4 U/ml negativní
4 – 10 U/ml hraniční
> 10 U/ml pozitivní
OV 596 200 225
Protilátky proti tkáňové
transglutamináze IgG
ELISA srážlivá krev
(sérum)
1 × týdně do týdne < 6 U/ml negativní
6 – 9 U/ml hraniční
> 9 U/ml pozitivní
OV 596 200
225
Protilátky proti endomysiu IgA IF srážlivá krev
(sérum)
1 × týdně do 14 dnů kvalitativní hodnocení OV 596 200 256
269
Protilátky proti endomysiu IgG IF srážlivá krev
(sérum)
1 × týdně do 14 dnů kvalitativní hodnocení OV 596 200 256
269
Céliakie screen,
stanovení protilátek proti t-TG
ve třídě IgA
a deamid. gliadinu ve třídě IgG
ELISA srážlivá krev
(sérum)
1 × týdně do týdne t-Tg IgA:
< 4 U/ml negativní
4 – 10 U/ml hraniční
> 10 U/ml pozitivní
DGP IgG:
IP < 0,9 negativní
IP 0,9 – 1,1 hraniční
IP > 1,1 pozitivní
OV 596 200 247
225
Céliakie, rizikové HLA alely (DNA) PCR PCR nesrážlivá krev
EDTA (plazma)
dle potřeby 2 týdny určení přítomnosti rizikových alel:
HLA DQA1*05 DQB1*02-DRB1*03 (DQ2.5)
HLA DQA1*05 DQB1*0301-DRB1*11/12 (DQ7.5)
HLA DQA1*02 DQB1*02-DRB1*07 (DQ2.2)
HLA DQA1*03 DQB1*0302-DRB1*04 (DQ8)
OV 596 200 241
265
Deamidované gliadinu ve třídě IgG a IgA ELISA srážlivá krev (sérum) 1x týdně do týdne index pozitivity (IP)
IP < 0,8 negativní
0,8 – 1,2 hraniční
> 1,2 pozitivní
OV 596 200 247
225