Autoprotilátky u systémových a revmatických onemocnění

název vyšetření metoda odběrový materiál (primární vzorek) provádí se min. doba odezvy referenční rozmezí kontakt
Revmatoidní faktor NEPHEL srážlivá krev
(sérum)
po -pá do druhého
dne
do 25 IU/ml OV 596 200 246
225
Revmatoidní faktor ve třídě IgG ELISA srážlivá krev
(sérum)
dle potřeby do týdne < 18 IU/ml negativní
18-22 IU/ml hraniční
>22 IU/ml pozitivní
OV 596 200 249
225
Revmatoidní faktor ve třídě IgA ELISA srážlivá krev
(sérum)
dle potřeby do týdne < 18 IU/ml negativní
18-22 IU/ml hraniční
>22 IU/ml pozitivní
OV 596 200 249
225
Revmatoidní faktor ve třídě IgM ELISA srážlivá krev
(sérum)
dle potřeby do týdne < 18 IU/ml negativní
18-22 IU/ml hraniční
>22 IU/ml pozitivní
OV 596 200 249
225
Protilátky proti cyklickým
citrulinovaným peptidům (CCP)
ELISA srážlivá krev
(sérum)
1 x týdně do týdne index pozitivity (IP)
+ hodnocení
IP < 0,9 negativní
IP = 0,9 -1,1 hraniční
IP >1,1 pozitivní
OV 596 200 249
225
Protilátky proti citrulinovanému vimentinu (MCV) ELISA srážlivá krev
(sérum)
dle potřeby do 14 dnů do 20 U/ml OV 596 200 246
225
Protilátky proti RA 33 ELISA srážlivá krev
(sérum)
dle potřeby do 14 dnů do 25 U/ml OV 596 200 246
225
Ab proti keratinu IF,
krysí esophagus
srážlivá krev
(sérum)
1 x týdně do 14 dnů kvalitativní hodnocení OV 596 200 256
269
Antinukleární protilátky (ANA) IF na
Hep-2 buňkách
srážlivá krev
(sérum)
2 x týdně do týdne kvalitativní hodnocení,
u pozitivních vzorků je uváděn typ
pozitivity
OV 596 200 256
269
ENA/ANA screening ELISA srážlivá krev
(sérum)
1 x týdně do týdne index poz. + hodnocení,
které zahrnuje screening na SS
-A, SS-B, RNP/Sm, Sm, Scl-70
Jo-1, dsDNA, histony,
ribosomální P proteiny, centromera
při pozit. se provádí typ.
na tyto Ag
OV 596 200 232
225
Typizace ENA/ANA Imonoblot srážlivá krev
(sérum)
1 x týdně do týdne kvalitativní hodnocení
s popisem, typizace se provádí
na nRNPSm, Sm, SS-A,
Ro-52, SS-B, Scl-70, Jo-1,
centr.B, nukleozómy,
histony, rib. P protein, AMA M2
OV 596 200 232
225
Protilátky proti nukleosomům ELISA srážlivá krev
(sérum)
1 x týdně do týdne do 20 RU/ml OV 596 200 232
225
Protilátky proti dvouvláknové DNA (ds – DNA) ELISA srážlivá krev
(sérum)
1 x týdně do týdne index pozitivity (IP)
+ hodnocení
IP < 0,9 negativní
IP = 0,9 -1,1 hraniční
IP >1,1 pozitivní
OV 596 200 256
269
Myositis screen
Stanovení protilátek proti Mi2a, Mi2b, TIF1 g, MDA 5, NXP2, SAE1,
Ku, PM-Scl 100, PM-Scl 75, Jo-1, SRP, PL7, PL12, EJ, OJ
Line/Dot srážlivá krev
(sérum)
dle potřeby do týdne kvalitativní hodnocení
pro jednotlivé antigeny
OV 596 200 232
225