Autoprotilátky u systémových a revmatických onemocnění

 

 

název vyšetření metoda odběrový materiál (primární vzorek) provádí se doba odezvy referenční rozmezí kontakt
Revmatoidní faktor NEPHEL srážlivá krev
(sérum)
po -pá do druhého
dne
do 25 IU/ml OV 596 200 246
225
Revmatoidní faktor ve třídě IgG ELISA srážlivá krev
(sérum)
dle potřeby do týdne < 18 IU/ml negativní
18-22 IU/ml hraniční
>22 IU/ml pozitivní
OV 596 200 249
225
Revmatoidní faktor ve třídě IgA ELISA srážlivá krev
(sérum)
dle potřeby do týdne < 18 IU/ml negativní
18-22 IU/ml hraniční
>22 IU/ml pozitivní
OV 596 200 249
225
Revmatoidní faktor ve třídě IgM ELISA srážlivá krev
(sérum)
dle potřeby do týdne < 18 IU/ml negativní
18-22 IU/ml hraniční
>22 IU/ml pozitivní
OV 596 200 249
225
Protilátky proti cyklickým
citrulinovaným peptidům (CCP)
ELISA srážlivá krev
(sérum)
1 × týdně do týdne index pozitivity (IP)
+ hodnocení
IP < 0,9 negativní
IP = 0,9 -1,1 hraniční
IP >1,1 pozitivní
OV 596 200 249
225
Protilátky proti citrulinovanému vimentinu (MCV) ELISA srážlivá krev
(sérum)
dle potřeby do 14 dnů do 20 U/ml OV 596 200 246
225
Protilátky proti RA 33 ELISA srážlivá krev
(sérum)
dle potřeby do 14 dnů do 25 U/ml OV 596 200 246
225
Antinukleární protilátky (ANA) IF na Hep-2 buňkách srážlivá krev
(sérum)
2 × týdně do týdne kvalitativní hodnocení,
u pozitivních vzorků je uváděn typ
pozitivity + titr
OV 596 200 256
269
ENA/ANA screening
zahrnuje SS-A, SS-B, RNP/Sm, Sm, Scl-70, Jo-1, dsDNA, histony, ribosomální P proteiny, centromera při pozitivitě se provádí typizace na tyto Ag
ELISA srážlivá krev
(sérum)
1 × týdně do týdne index poz. + hodnocení OV 596 200 232
225
Typizace ENA/ANA
nRNPSm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, Jo-1, centromera B, PCNA, nukleozómy, histony, ribozomální P protein, AMA M2
Imonoblot srážlivá krev
(sérum)
1 × týdně do týdne kvalitativní hodnocení
s popisem
OV 596 200 232
225
Typizace ENA/ANA – systémová sklerodermie
Scl-70, CENP A, CENP B, RP11, RP155, fibrillarin, NOR90, Th/To, PM-Scl100, PM-Scl75, Ku, PDGFR, Ro52
Imonoblot srážlivá krev
(sérum)
dle potřeby do týdne kvalitativní hodnocení
pro jednotlivé antigeny
OV 596 200 232
225
Myositis screen
Stanovení protilátek proti Mi2a, Mi2b, TIF1 g, MDA 5, NXP2, SAE1, Ku, PM-Scl 100, PM-Scl 75, Jo-1, SRP, PL7, PL12, EJ, OJ, Ro-52, a-cN-1A, a-Ha, a-Ks, a-Zo
Imonoblot srážlivá krev
(sérum)
dle potřeby do týdne kvalitativní hodnocení
pro jednotlivé antigeny
OV 596 200 232
225
RNP blot Imonoblot srážlivá krev
(sérum)
dle potřeby 14 dnů kvalitativní hodnocení pro jednotlivé antigeny OV 596 200 232
225
Mikroblot Array ANA 45 microarray srážlivá krev
(sérum)
dle potřeby 14 dnů kvantitativní
(výsledková zpráva)
OV 596 200 232
225
Protilátky proti dvouvláknové DNA (ds – DNA) ELISA srážlivá krev
(sérum)
1 × týdně do týdne index pozitivity (IP)
+ hodnocení
IP < 0,9 negativní
IP = 0,9 -1,1 hraniční
IP >1,1 pozitivní
OV 596 200 256
269
Protilátky proti nukleosomům ELISA srážlivá krev
(sérum)
1 × týdně do týdne do 20 RU/ml OV 596 200 232
225
Protilátky proti HMGCR CIA srážlivá krev
(sérum)
dle potřeby 14 dnů < 20 CU OV 596 200 232
225
Protilátky proti DFS-70 CIA srážlivá krev
(sérum)
dle potřeby 14 dnů < 20 CU OV 596 200 232
225