Autoprotilátky u systémových vaskulitid a autoimunitních onemocnění ledvin

 

název vyšetření metoda odběrový materiál (primární vzorek) provádí se doba odezvy referenční rozmezí kontakt
Protilátky proti cytoplazmě
neutrofilů
IF srážlivá krev
(sérum)
2 × týdně do týdne kvalitativní hodnocení OV 596 200 256
269
Typizace protilátek
proti cytoplazmě neutrofilů, ANCA
ELISA srážlivá krev
(sérum)
1 × týdně do 14 dnů semikvalitativní hodnocení
typizace: PR3, lactoferinu, MPO,
elastázy, katepsinu G, BPI
OV 596 200 256
225
Protilátky proti proteináze III (PR3) CIA srážlivá krev
(sérum)
1 × týdně,
statim
do týdne < 20 CU OV 596 200 232
225
Protilátky proti myeloperoxidáze (MPO) CIA srážlivá krev
(sérum)
1 × týdně,
statim
do týdne < 20 CU OV 596 200 232
225
Protilátky proti bazální membráně glomerulů (GBM) CIA srážlivá krev
(sérum)
1 × týdně,
statim
do týdne < 20 CU OV 596 200 232
225
Protilátky proti C1q ELISA srážlivá krev
(sérum)
1 × týdně do 14 dnů < 10 U/ml OV 596 200 256
225
Nefrologická mozaika
a-fosfolipáza A2 receptor (PLA2R)
a-trombospondin typ1 (THSD7A)
IF srážlivá krev
(sérum)
1 × týdně do 14 dnů kvalitativní hodnocení OV 596 200 256
225