Autoprotilátky u systémových vaskulitid a autoimunitních onemocnění ledvin

název vyšetření metoda odběrový materiál (primární vzorek) provádí se min. doba odezvy referenční rozmezí kontakt
Protilátky proti cytoplazmě
neutrofilů
IF srážlivá krev
(sérum)
2 x týdně do týdne kvalitativní hodnocení OV 596 200 256
269
Typizace protilátek
proti cytoplazmě neutrofilů, ANCA
ELISA srážlivá krev
(sérum)
1 x týdně do 14 dnů semikvalitativní hodnocení
typizace: PR3, lactoferinu, MPO,
elastázy, katepsinu G, BPI
OV 596 200 256
225
Protilátky proti proteináze III (PR3) CIA srážlivá krev
(sérum)
1 x týdně,
statim
do týdne < 20 CU OV 596 200 232
225
Protilátky proti myeloperoxidáze (MPO) CIA srážlivá krev
(sérum)
1 x týdně,
statim
do týdne < 20 CU OV 596 200 232
225
Protilátky proti bazální membráně glomerulů (GBM) CIA srážlivá krev
(sérum)
1 x týdně,
statim
do týdne < 20 CU OV 596 200 232
225
Protilátky proti C1q ELISA srážlivá krev
(sérum)
1 x týdně do 14 dnů < 10 U/ml OV 596 200 246
225