Celkové CD19+ B lymfocyty

věk % absol. počet (x 10^9/l)
0 – 1 19 – 31 0,5 – 1,5
1 – 6 10 – 35 0,2 -2,0
6 – 17 7 – 30 0,2 – 1,5
17 – 99 5 – 20 0,2 – 0,4