Celkové CD3+ T lymfocyty

věk % absol. počet (x 10^9/l)
0 – 1 58-67 1,7 – 3,6
1 – 6 62-69 1,8 – 3,3
6 – 17 66-76 1,4 – 2,0
17 – 99 60-84 1,2 – 2,2