Pomocné CD4+ T lymfocyty

věk % absol. počet (x 10^9/l)
0 – 1 38 – 58 1,7 – 2,8
1 – 6 30 – 40 1,0 – 1,8
6 – 17 33 – 41 0,7 – 1,1
17 – 99 29 – 60 0,7 – 1,6