Tabulka č.1 – Referenční rozmezí hodnot IgE v séru

věk koncentrace IU/ml
do 1 měsíce < 6,0
1 – 12 měsíců < 20,0
1 – 6 roků < 60,0
6 – 9 let < 90,0
> 15 let < 200,0