Tabulka č.3 – Referenční rozmezí koncentrací imunoglobulinů v séru pro stanovení nefelometrickou metodou

věk IFCC g/ l – IgG IFCC g/ l – IgA IFCC g/ l – IgM
Do 1 týdne 7,0 – 16,0 do 0,05 0,01 – 0,3
1 týden – 3 měsíce 2,5 – 7,5 0,05 – 0,5 0,1 – 0,7
3 – 6 měsíců 1,8 – 8,0 0,08 – 0,8 0,2 – 1,0
6 měsíců -1 rok 3,0 – 10,0 0,3 – 1,4 0,3 – 1,0
1 – 3 roky 3,5 – 10,0 0,3 -1,3 0,4 – 1,4
3 – 5 let 5,0 – 13,0 0,4 – 1,8 0,4 – 1,8
5 -10 let 6,0 – 13,0 0,6 – 2,2 0,4 – 1,6
10 – 13 let 7,0 – 14,0 0,7 – 2,4 0,4 – 1,5
13 -15 let 7,0 – 16,0 0,7 – 3,0 0,4 – 2,2
Nad 15 let 7,0 – 16,0 0,7 – 4,0 0,4 – 2,3