Tabulka č.5 – Referenční rozmezí koncentrací podtříd IgA1, IgA2 v séru pro stanovení nefelometrickou metodou

věk IgA1 mg/l IgA2 mg/l
0 – 5 měsíců 123 – 315 18 – 44
6 – 12 měsíců 258 – 1150 30 – 190
13 – 24 měsíců 226 -1200 42 – 230
3 – 7 let 392 – 1406 48 – 200
8 – 14 let 849 – 2027 116 – 298
15 – 18 let 956 – 1848 142 – 348
Nad 18 let 582 – 2635 122 – 1407