Protilátky proti antigenům potravy

název vyšetření metoda odběrový materiál (primární vzorek) provádí se min. doba odezvy referenční rozmezí kontakt
Protilátky proti gliadinu ve třídě
IgG
ELISA srážlivá krev
(sérum)
1 x týdně 14 dnů index pozitivity (IP)
+ hodnocení
IP < 0,9 negativní
IP = 0,9 -1,1 hraniční
IP >1,1 pozitivní
OV 596 200 232
225
Protilátky proti gliadinu ve tříd
IgA
ELISA srážlivá krev
(sérum)
1 x týdně 14 dnů index pozitivity (IP)
+ hodnocení
IP < 0,9 negativní
IP = 0,9 -1,1 hraniční
IP >1,1 pozitivní
OV 596 200 232
225
Intolerance laktózy (DNA) PCR nesrážlivá krev EDTA 14 dnů polymorfizmus
LCT / MCM6
OV 596 200 232
225