Hlášení výsledků v kritických intervalech – oddělení klinické biochemie

BIOCHEMIE
Vyšetření: Dospělí: Děti do 10 let: Jednotka:
pod nad pod nad
Na 125 155 130 150 mmol/l
K 3 6 3 6 mmol/l
Cl 85 125 85 125 mmol/l
Ca celkový 1,8 2,9 1,8 2,9 mmol/l
Mg 0,6 1,5 0,6 1,5 mmol/l
P 0,3 3,0 mmol/l
Glukóza 3,0 20,0 3,0 10,0 mmol/l
Laktát 2,2 mmol/l
Urea 30,0 12,0 mmol/l
Kreatinin 600 200 umol/l
Bilirubin celkový 200,0 100,0 umol/l
Celková bílkovina 35,0 100,0 35,0 90,0 g/l
Albumin 20,0 60,0 20,0 g/l
CRP 250,0 50,0 mg/l
Myoglobin 400 ug/l
ALT 10,0 5,0 ukat/l
AMS 10,0 6,0 ukat/l
CK 40,0 20,0 ukat/l
hsTroponin T ženy:47,0 ng/l
muži:71,0
NT-proBNP 3000,0 pg/ml
TSH 20,0 20,0 mIU/l
fT4 5,0 30,0 8,0 30,0 pmol/l
Kortizol 50,0 1750,0 nmol/l
HEMATOLOGIE
Vyšetření: Dospělí: Děti do 10 let: Jednotka:
pod nad pod nad
HBG 80 200 80 200 g/l
Leukocyty 2,5 20,0 2,5 20,0 109/l
Neutrofilní segmenty 1,0 1,0 (0-6 měsíců) 50 109/l
Trombocyty 20 1000 20 1000 109/l
Manuální dif. leu Nález blastů, leukemických promyelocytů, parazitů %
Schistocyty mikroskopicky  10< /1000ery
APTT-R  2,00<
PT dle Quicka-INR 6,0<
PT dle Quicka-R 2,0<
D Dimery 3,0< mg/l
Fibrinogen <0,8 g/l
Trombinový čas 120< s