Vyšetření klinická biochemie

BIOCHEMIE
Název vyšetření Jednotka Referenční rozmezí Poznámka k odběru Zdroj ref. rozmezí
25-OH Vitamin D nmol/l 0-99 R: 75 -250 nevyšetřovat hemolytické a lipemické vzorky  *1
ACR g/mol 0-15 R:15-99R: < 3,5< 3,0 poměr ALB_U/KREA_Unelze vypočíst při KREA_U>250 umol/l  *2
AFP ug/l 0-99 R: < 10,0 možno i plazma (EDTA, HEP)
sérum separovat co nejdříve po odběru
*5
Albumin g/l 0-99 R: 34 – 50 možno i plazma (EDTA, HEP) *1
Albumin v moči mg/den 0-99 R: <30 moč bez konzervantů *2
ALP 0-6 T:
6 T-1 R:
1-10 R:
10-15 R:
15-99 R:
1,20-6,30
1,40-8,00
1,12-6,20
1,35-7,50
0,66-2,20
možno i plazma (Li-HEP)
odběr na lačno
sérum/plazmu separovat co nejdříve po odběru
hemolytické sérum/plazmu nelze vyšetřit
*3
ALT ukat/l 0-6 T:
6 T-1 R:
1-15 R:
15-99 R:
0,10-0,73
0,10-0,85
0,10-0,60
0,10-0,78
možno i plazma (Li-HEP)
odběr na lačno, bez fyzické zátěže
sérum/plazmu separovat do 2hod. po odběru
interferuje hemolýza
*3
Amyláza ukat/l 1-99 R. <1,50 možno i plazma (Li-HEP) *4
Amyláza v moči ukat/l 1-99 R. <8,2 *4
AST ukat/l 0-6 T:
6 T-1 R:
1-15 R:
15-99 R:
0,38-1,21
0,27-0,97
0,10-0,63
0,10-0,72
možno i plazma
odběr na lačno, bez fyzické zátěže
sérum/plazmu separovat co nejdříve po odběru
hemolytické sérum/plazmu nelze vyšetřit
*3
Bilirubin celkový umol/l 3 T-1 R:
1-99 R:
0,0-29,0
2,0-17,0
možno i plazma (EDTA, HEP)
sérum/plazmu separovat do 2hod. po odběru
fotosenzitivita
*3
Bilirubin konjugovaný umol/l 0-99 R: <3,0 možno i plazma (EDTA, HEP)
sérum/plazmu separovat do 2hod. po odběru
fotosenzitivita
 *1
CA 125 kU/l 0-99 R: 1,9-16,3 *1
CA 15-3 kU/l 0-99 R: 6,4-58,0 *1
CA 19-9 kU/l 0-99 R: <33 *1
CEA ug/l 0-99 R: <5,0 *5
Celková bílkovina g/l 0-99 R: 64-82 možno i plazma (EDTA, HEP, oxalát, NaF)  *1
Celková bílkovina v moči g/den 0-4 T.
4 T-8 R:
8-15 R:
15-60 R:
0,01-0,20
0,01-0,08
0,01-0,10
0,02-0,15
moč bez konzervantů *3
CK ukat/l Muži 0-99 R:
Ženy 0-99 R:
0,65-5,11
0,43-3,19
možno i plazma (EDTA, HEP)
odběr na lačno, bez fyzické zátěže
sérum/plazmu separovat do 2hod. po odběru
interferuje hemolýza
 *1
CRP mg/l 0-99 R: 0-6,5 možno i plazma (Li-HEP)
nepoužívat EDTA plazmu
*3
CVK Fe umol/l 0-99 R: 44,8-80,6 nepoužívat plazmu
sérum separovat do 2hod. po odběru
 *1
Draslík mmol/l 0-6 T:
6 T-1 R:
1-15 R:
15-60 R:
60-90 R:
90-99 R:
4,7-7,5
4,0-6,2
3,6-5,9
3,8-5,0
3,9-5,3
3,6-5,5
hemolytické sérum/plazmu nelze vyšetřit
sérum/plazmu separovat do 1hod. po odběru
*3
Draslík v moči mmol/den 0-99 R: 25-125 moč bez konzervantů  *1
Estradiol pmol/l Muži 0-99 R:
Ženy:
folikulární fáze
periovulační fáze ± 3dny
luteální fáze
po menopauze
< 206
 
< 587
124-1468
101-905
< 110
 *1
Ferritin ug/l Muži 0-99 R:
Ženy 0-99 R:
26-388
8-252
*1
Fosfor mmol/l 0-6 T:
6 T-1 R:
1-15 R:
15-60 R:
60-90 R:
90-99 R:
1,36-2,58
1,29-2,26
1,16-1,90
0,65-1,61
0,74-1,29
0,71-1,36
možno i plazma (EDTA, Li-HEP)
sérum/plazmu separovat do 1hod. po odběru
*3
Fosfor v moči mmol/den 6 T-1 R:
1-15 R:
15-60 R:
2,0-10,4
2,1-10,4
16,0-64,0
*3
fPSA ug/l Muži 0-99 R: <0,42 odběr před nebo min. 2 dny po biopsii, prostatektomii nebo prostatické masáži *1
FSH IU/l Muži 0-99 R:
Ženy:
folikulární fáze
polovina cyklu
luteální fáze
po menopauze
0,7-11,12,8-11,3
5,8-21,0
1,2-9,0
21,7-153,0
nepoužívat EDTA plazmu *1
fT3 pmol/l 1-24 M:
2-12 R:
12-20 R:
20-99 R:
5,50-11,50
5,70-10,10
4,80-9,10
2,70-6,45
nepoužívat EDTA plazmu *1
fT4 pmol/l 1-24 M:
2-12 R:
12-20 R:
20-99 R:
10,3-16,3
9,5-16,5
9,7-16,3
11,5-22,7
možno i plazma (Li-HEP) *1
GGT ukat/l 0-6 T:
6 T-1 R:
1-15 R:
Muži 15-99 R:
Ženy 15-99 R:
0,37-3,00
0,10-1,04
0,10-0,39
0,14-0,84
0,14-0,68
možno i plazma (EDTA, HEP, oxalát, NaF)
odběr na lačno
*3
Glukóza mmol/l 0-1 M:
1 M-15 R:
15-99 R:
1,70-4,40
3,30-5,80
4,20-6,00
možno i plazma (EDTA, HEP, oxalát, NaF)
bez antiglykolitického činidla pokles stability
*3
Glukóza v moči mmol/den 0-99 R: 0-2,8  *1
Glykovaný hemoglobin mmol/mol 0-99 R: 20-42 *6
HCG IU/l Muži 0-99 R:
Ženy netěhotné:
Ženy těhotné:
1-2 týden:
2-3 týden:
3-4 týden:
4-5 týden:
5-6 týden:
6-7 týden:
7-11 týden:
11-16 týden
16-21 týden:
21-39 týden:
<3
<5

16-156
101-4870
1110-31500
2560-82300
23100-151000
27300-233000
20900-291000
6140-103000
4720-80100
2700-78100
*1
HDL mmol/l 0-6 T:
6 T-1 R:
1-10 R:
10-15 R:
Muži 15-60 R:
Muži 60-90 R:
Muži 90-99 R:
Ženy 15-60 R:
Ženy 60-90 R:
Ženy 90-99 R:
0,7-1,2
0,9-1,3
1,1-1,8
1,3-1,7
0,4-1,4
0,7-2,5
0,7-2,1
1,2-1,7
0,7-2,7
0,8-2,2
možno i plazma (Li, Na-HEP)
odběr na lačno (12 hod. lačnění)
sérum/plazmu separovat do 2hod. po odběru
*3
Hořčík mmol/l 0-6 T:
6 T-1 R:
1-15 R:
15-60 R:
60-90 R:
90-99 R:
0,75-1,16
0,66-0,95
0,78-0,99
0,66-0,91
0,66-0,99
0,70-0,95
možno i plazma (Li, Na-HEP) *3
Hořčík v moči mmol/den 6 T-1 R:
1-99 R:
0,1-1,2
1,7-8,2
*3
CHE ukat/l 0-99 R: 117-317 možno i plazma (Li, Na-HEP) *1
Chloridy mmol/l 0-6 T:
6 T-1 R:
1-15 R:
15-60 R:
60-90 R:
90-99 R:
96-116
95-115
95-110
97-108
98-107
98-111
možno i plazma (HEP) *3
Chloridy v moči mmol/den 0-99 R: 110-250 *1
Cholesterol mmol/l 0-6 T:
6 T-1 R:
1-15 R:
15-70 R:
Muži 70-99 R:
Ženy 70-99 R:
1,3-4,3
2,6-4,2
2,6-4,8
3,4-5,0
2,9-6,6
3,8-7,0
*3
i-PTH pmol/l 0-99 R: 1,3-6,8 možno i plazma (EDTA)
odběr ráno, na lačno
*1
Kortizol nmol/l 1M-21 R, odběr dopoledne:
1M-21 R, odběr odpoledne:
21-99 R, odběr dopoledne:
21-99 R, odběr odpoledne:
116,0-451,0
72,0-369,0
138,0-690,0
70,0-345,0
*1
Kreatinin umol/l 0-7 D:
7-31 D:
1-12 M:
1-5 R:
5-9 R:
9-11 R:
11-18 R:
Muži 18-99 R:
Ženy 18-99 R:
53-97
27-62
4-35
4-40
18-46
19-52
19-62
55-96
44-66
možno i plazma (Li, Na-HEP)
sérum/plazmu separovat do 2hod. po odběru
interferuje hemolýza
*3
Kreatinin v moči mmol/den 0-1 M:
1-12 M:
1-5 R:
5-18 R:
Muži 18-99 R:
Ženy 18-99 R:
0,4-0,6
0,5-1,2
1,0-4,2
3,3-9,2
7,1-17,7
5,3-15,9
moč bez konzervantů *3
Kyselina listová nmol/l 0-99 R: 6,0-39,0 možno HEP plazmu, nepoužívat EDTA
odběr na lačno
hemolytické sérum/plazmu nelze vyšetřit
*1
Kyselina močová umol/l 0-6 T:
6 T-15 R:
Muži 15-99 R:
Ženy 15-99 R:
140-340
120-340
120-416
120-340
možno i plazma *3
Kyselina močová v moči mmol/den 0-99 R: 0,89-5,89  *1
Laktát mmol/l 0-99 R: <2,0 odběr na lačno
plazmu separovat co nejdříve po odběru
transport v chladu
interferuje hemolýza
*3
LDH ukat/l 0-2 R:
2-12 R:
12-60 R:
60-90 R:
90-99 R:
3,0-7,2
1,8-4,9
1,7-3,2
1,8-3,5
1,7-4,7
možno i plazma (Li, Na-HEP)
hemolytické sérum/plazmu nelze vyšetřit
*3
LDL mmol/l 0-5 R:
5-19 R:
19-70 R:
Muži 70-99 R:
Ženy 70-99 R:
0,5-1,5
1,6-3,0
1,5-3,0
1,6-5,3
1,5-5,4
možno i plazma (EDTA, Li, Na-HEP) *3
LH IU/l Ženy:
folikulární fáze:
polovina cyklu:
luteální fáze:
po menopauze:
Muži 0-99 R:

1,1-11,6
17,0-77,0
<14,7
11,3-39,8
0,8-7,6
*1
Lipáza ukat/l 0-99 R: 0,13-1,30 možno i plazma (Li, Na-HEP)
sérum/plazmu separovat do 2hod. po odběru
*1
Moč chemicky
pH 5,5-6,6
Specifická hmotnost g/ml 1,010-1,020
Krev arb.j. negativní
Leukocyty arb.j. negativní
Bílkoviny arb.j. negativní
Glukóza arb.j. negativní
Bilirubin arb.j. negativní
Urobilinogen arb.j. negativní
Ketony arb.j. negativní
Nitrity arb.j. negativní
Moč sediment
Erytrocyty /ul 0-5
Leukocyty /ul 0-10
Epitelie dlaždicovité /ul 0-15
Epitelie kulaté /ul 0-1
Bakterie arb.j. negativní
Hlen arb.j. negativní
Amorfní drť arb.j. negativní
Oxaláty arb.j. negativní
Krystaly kyseliny močové arb.j. negativní
Krystaly triplfosfátu arb.j. negativní
Krystaly ostatní arb.j. negativní
Kvasinky arb.j. negativní
Spermie /ul 0
Trichomonády /ul 0
Válce hyalinní /ul 0
Válce granulované /ul 0
Válce ostatní /ul 0
Myoglobin ug/l 0-99 R: <70 možno i plazma (Li, Na-HEP) *1
NT-pBNP ng/l 0-99 R: <100 *1
Osteokalcin ug/l 0-99 R: 2-22 možno i plazma (HEP)
maximum ráno, stejný odběrový čas
*1
PCR g/mol 0-2 R:
3-99 R:
< 50
<15
*2
Progesteron nmol/l Muži:
Ženy
folikulární fáze:
luteální fáze:
po menopauze:
orální antikoncepce:
Ženy těhotenství
1. trimestr
2.trimestr
3.trimestr
0,9 – 2,9
 
1,0 – 3,8
2,3 – 56,6
<3,2
1,1 – 2,9
 
29,6-106,0
93,8-159,0
264,0-509,0
ne EDTA *1
Prolaktin mU/l Muži R:
Ženy R:
53-360
40-530
*1
PSA ug/l Muži
do 50 R:
51-60 R:
61-70 R:
71-99 R:
 
<2,5
<3,5
<4,5
<6,5
ne EDTA
odběr před nebo min. 2 dny po biopsii, prostatektomii nebo prostatické masáži
*5
fPSA/PSA % >20 při hodnotách PSA = 4-20ug/l *5
Sodík mmol/l 0-6 T:
6 T-1 R:
1-60 R:
60-90 R:
90-99 R:
136-146
137-146
137-146
137-144
132-146
možno i plazma (HEP) *3
Sodík v moči mmol/den 0-99 R: 40-220 moč bez konzervantů *1
TAG mmol/l 0-6 T:
6 T-1 R:
1-15 R:
15-99 R:
0,80-1,20
0,90-2,20
1,20-1,60
0,45-1,70
možno i plazma
odběr na lačno
*3*7
Testosteron nmol/l Ženy ovulující:
Ženy po menopauze:
Muži 20-49R:
Muži 50-99R:
<2,53
<1,50
5,55-25,17
4,47-26,60
*1
Transferin g/l 18-61 2,02-3,64 možno i plazma (HEP) *1
Troponin I ng/l 0-99 45,6-75,3 *1
TSH mIU/l 0-2R
2-12R
12-20R
20-99R
0,83-6,50
0,58-4,10
0,39-4,00
0,40-4,00
*1
TT3 nmol/l 0-99R 0,7-2,8 *3
TT4 nmol/l 0-2R
2-12R
12-20R
20-99R
80-152
70-143
60-131
58-161
*1
Urea mmol/l 0-6 T:
6 T-1 R:
1-15 R:
Muži 15-60 R:
Ženy 15-60 R:
60-90 R:
90-99 R:
0,7-5,0
0,4-5,4
1,8-6,7
2,8-8,0
2,0-6,7
2,9-8,2
3,6-11,1
možno i plazma *3
Urea v moči mmol/den 0-99 249-714 *1
Vápník mmol/l 0-6T
6T-1
1-60
60-99
1,75-2,87
2,15-2,79
2,05-2,54
2,05-2,4
*3
Vápník v moči mmol/den 0-99 1,0-8,8 *1
Vitamin B12 pmol/l 0-99 142-725 *1
Vaz. kapacita železa celková umol/l 0-99 44,8-80,6 *1
Železo umol/l M:0-99
Ž:0-99
11,6-31,3
9,0-30,4
*1
HEMATOLOGIE
Název vyšetření Jednotka Referenční rozmezí Poznámka k odběru Zdroj ref. rozmezí
*8
Hemoglobin g/L 3-6M:
6M-2R:
2-6R:
6-12R:
12-15R:
M:15-99R
Ž:15-99R
95-135
105-135
115-135
115-155
120-160
135-175
120-160
K3EDTA
nevyšetřovat hemolytické vzorky
Hematokrit L/L 3-6M:
6M-2R:
2-6R:
6-12R:
12-15R:
M:15-99R
Ž:15-99R
0,29-0,41
0,33-0,39
0,34-0,40
0,35-0,45
0,36-0,49
0,40-0,50
0,35-0,47
K3EDTA
Leukocyty 109/L 2-4R:
4-6R:
6-8R:
8-10R:
10-15R:
M:15-99
Ž:15-99
5,5-17,0
5,0-15,5
4,5-14,5
4,5-13,5
4,5-13,5
4,0-10,0
4,0-10,0
K3EDTA
Erytrocyty 1012/L 3-6M:
6M-2R:
2-6R:
6-12R:
12-15R:
M:15-99R
Ž:15-99R
3,1-4,5
3,7-5,3
3,9-5,3
4,0-5,2
4,1-5,3
4,0-5,8
3,8-5,2
K3EDTA
Střední objem ery (MCV) fL 3-6M:
6M-2R:
2-6R:
6-12R:
12-15R:
M:15-99R
Ž:15-99R
74-108
70-86
75-87
77-95
78-102
82-98
82-98
K3EDTA
Střední koncentrace hemoglobinu v ery (MCHC) g/L 3-6M:
6M-2R:
2-15R:
M:15-99R
Ž:15-99R
300-360
300-360
310-370
320-360
320-360
K3EDTA
Střední množství hemoglobinu v erytrocytech (MCH) pg 3-6M:
6M-2R:
2-6R:
6-12R:
12-15R:
M:15-99R
Ž:15-99R
25-35
23-31
24-30
25-33
25-35
28-34
28-34
K3EDTA
Trombocyty 109/L 0-15R
15-99R
150-450
150-400
K3EDTA
Střední objem trombocytů (MPV) fL 15-99R 7,8-12,8 K3EDTA
RDW distribuční křivka erytrocytů CV % 0-15R
15-99R
11,5-14,5
10,0-15,2
K3EDTA
Neutrofily – relativní počet % 2-4R:
4-6R:
6-8R:
8-10R:
10-15R:
15-99R:
23-52
32-61
41-63
43-64
44-67
45-70
K3EDTA
Lymfocyty – relativní počet % 2-4R:
4-6R:
6-8R:
8-10R:
10-15R:
15-99R:
40-69
32-60
29-52
28-49
25-48
20-45
K3EDTA
Monocyty – relativní počet % 0-15R:
15-99R:
0-9
2-12
K3EDTA
Eozinofily – relativní počet % 0-15R:
15-99R:
0-7
0-5
K3EDTA
Bazofily – relativní počet % 0-15R:
15-99R:
0-2
0-2
K3EDTA
Neutrofily – absolutní počet 109/L 2-4R:
4-6R:
6-8R:
8-10R:
10-15R:
15-99R:
1,3-8,8
1,6-9,5
1,9-9,1
1,9-8,6
2,0-9,1
2,0-7,0
K3EDTA
Lymfocyty – absolutní počet 109/L 2-4R:
4-6R:
6-8R:
8-10R:
10-15R:
15-99R:
2,2-11,7
1,6-9,3
1,3-7,5
1,3-6,6
1,1-6,5
0,8-4,0
K3EDTA
Monocyty – absolutní počet 109/L 2-4R:
4-6R:
6-8R:
8-10R:
10-15R:
15-99R:
0,6-1,5
0,5-1,4
0,0-1,3
0,0-1,1
0,0-1,2
0,08-1,20
K3EDTA
Eozinofily – absolutní počet 109/L 0-15R:
15-99R:
0,0-1,1
0,0-0,5
K3EDTA
Bazofily – absolutní počet 109/L 0-15R:
15-99R:
0,0-0,3
0,0-0,2
K3EDTA
Retikulocyty – relativní počet % 3-6M:
6M-2R:
2-6R:
6-12R:
12-15R:
15-99R
1,55-2,70
0,99-1,82
0,82-1,45
0,98-1,94
0,90-1,49
0,50-2,50
K3EDTA
Retikulocyty – absolutní počet 109/L 3-6M:
6M-2R:
2-6R:
6-12R:
12-15R:
15-99R
48-88
44-111
36-68
42-70
42-65
25-100
K3EDTA
Protrombinový čas (PT) R
 
 
s
1M-6M
6M-99R:
 
0-99R:
0,8-1,4
0,8-1,2
 
12,0-15,0
citrát (1:10)
Aktivovaný parciální tromboplastinový test (aPTT) R
 
 
 
 
s
6M-1R:
1-11R:
11-16R:
16-99R:
 
0-99R:
0,8-1,3
0,8-1,2
0,8-1,3
0,8-1,2
 
25-35
citrát (1:10)
Trombinový čas (TT) R
 
s
0-99R:
 
0-99R:
0,8-1,2
 
14-18
Antithrombin % 16-99R: 80-120 nevyšetřovat hemolytické vzorky
Fibrinogen g/L 0-1R:
1-6R:
6-11R:
11-16R:
16-99R:
1,50-3,40
1,70-4,00
1,55-4,00
1,55-4,50
1,80-4,20
nevyšetřovat hemolytické vzorky
D-dimery mg/L 18-99R: 0,0-0,5 nevyšetřovat hemolytické vzorky
Sedimentace za 1 hod mm M:0-99R:
Ž:0-99R:
3,0-9,0
7,0-14,0
citrát 1:5
Sedimentace za 2 hod mm M:0-99R:
Ž:0-99R:
10,0-20,0
15,0-28,0
citrát 1:5

Zdroje referenčních rozmezí:
*1 Příbalový leták výrobce reagencií

*2 Zima, T., Racek, J., Tesař, V., Viklický, O., Teplan, V., Schück, O., … Friedecký, B. (2014). Doporučení k diagnostice chronického onemocnění ledvin. Biochem. Metab. Retrieved from http://www.cskb.cz/res/file/KBM-pdf/2014/2014-3/KBM_3_2014_Dop-ledviny-139.pdf

*3 Průša, Richard et al.. Průvodce laboratorními nálezy. Vyd.1. Praha: Nakladatelství Raabe, 2012. s ISBN 978-80-87553-68-8

*4 Racek J., Rajd D., Klinická biochemie, 3. vydání, Galén 2021, ISBN 978-80-7492-545-0

*5 ČSKB Doporučení k využití nádorových markerů v klinické praxi 2020

*6 ČSKB Doporučení 2020Diabetes mellitus – laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů

*7 B470Doporučení ČSKB 2010 Společné doporučení České společnosti klinické biochemie ČLS JEP a České společnosti pro aterosklerózu ČLS JEP ke sjednocení hodnoticích mezí krevních lipidů a lipoproteinů pro dospělou populaci

*8 Doporučení ČHS ČLS JEP