Mikrobiální vakcíny

Mikrobiální vakcíny k léčbě opakovaných a chronických infekčně alergických onemocnění

Humánní autogenní vakcíny (dále jen HAV) jsou imunomodulační prostředky zvyšující odolnost makroorganismu a upravující reaktivitu jeho imunitního systému antigenním komplexem vytvořeným podle individuálních záchytů z mikrobiologického vyšetření pacienta. Připravují se standardní metodou pro přípravu bakteriálních imunomodulačních vakcín podle normy ISSN 0862 – 5956 (publikováno v příloze č.2/1991 k Acta hygienica, epidemiologica et mikrobiologica).

Pro přípravu autovakcíny se používají určené (identifikované) čisté bakteriální kmeny a kmeny kvasinek kultivované způsobem běžným v mikrobiologické laboratoři. Biologický materiál obsahující agens pro přípravu autovakcín musí být vhodný ke kultivaci a pro pomnožení bakterií na umělých kultivačních půdách (agar). Materiál je odebírán na sterilní tampon ve zkumavce nebo do sterilní nádobky, resp. injekční stříkačky za podmínek minimalizujících nebezpečí kontaminace. Musí být dodán co nejdříve do laboratoře ke zpracování. Pro zhotovení autovakcíny je potřebné v některých případech provádět odběr přímo v ordinaci ZÚ se sídlem v Ostravě (zejména z horních cest dýchacích). Zabrání se tím negativním vlivům transportu. Provedení odběrů je potřebné telefonicky objednat v ambulanci (kl. 157).

HAV obsahují roztoky mikrobiálních antigenních komplexů, připravené z mikrobních, kultivovatelných agens z autologních nebo zásobních (standardních) kmenů opakovaně nalézaných u pacienta. Neobsahují živé mikroorganismy, což je ověřeno testem sterility. Jejich použití se doporučuje k léčbě chronických infekčních a infekčně alergických onemocnění, vzdorujících terapii antibiotiky.

HAV jsou vhodné k terapii alergií na antigeny definovaných mikroorganismů a jako imunomodulační léčba. Dle rozhodnutí ošetřujícího lékaře se používají také při terapii respiračních onemocnění, u kožních onemocnění způsobených bakteriemi (akné, furunkulóza apod.) u močových a gynekologických zánětů a u dalších mikroby opakovaně způsobovaných infekcí. Příprava HAV se provádí na žádost odborného lékaře. Podle požadavků lékaře a po domluvě jsou připravovány rovněž kožní testy. Provedení kožních testů je vhodné zejména u alergických pacientů. Výsledky kožních testů jsou vodítkem pro konečné složení autovakcíny. Aplikace autovakcíny a její případná modifikace je záležitostí lékaře, který autovakcínu předepsal.

HAV se připravují ve formě kapek pro perorální podání, dodávají se ve 4 – 6 lahvičkách o rozdílném ředění. Příprava trvá 6 – 8 týdnů.

Laboratoř pro přípravu imunomodulátorů – Kontakt: 596 200 259

Ing. Iva Sárová
603 288 806
596 200 230