Mikrobiální vakcíny

Mikrobiální vakcíny k diagnostice a léčbě opakovaných a chronických infekčně-alergických onemocnění
Účel: Imunomodulace a desenzibilizace
Autovakcíny jsou imunomodulační prostředky zvyšující odolnost makroorganismu a upravující reaktivitu jeho imunitního systému antigenním komplexem vytvořeným podle individuálních záchytů z mikrobiologického vyšetření pacienta. Připravují se standardní metodou pro přípravu bakteriálních imunomodulačních vakcín podle normy ISSN 0862 – 5956 (publikováno v příloze č.2/1991 k Acta hygienica, epidemiologica et mikrobiologica).

Název Zkratka Forma aplikace Doba přípravy Způsob distribuce
Injekční autovakcíny AV injekční s.c. 6 – 8  týdnů 4-6 lahviček
v rozdílném ředění
Perorální autovakcíny PV kapky p.o. 6 – 8  týdnů 4-6 lahviček
v rozdílném ředění
Stock vakcína injekční SV injekční s.c. 3 – 4 týdnů 4-6 lahviček
v rozdílném ředění
Stock perorální vakcína SPV kapky p.o. 3 – 4 týdnů 4-6 lahviček
v rozdílném ředění

Pro přípravu autovakcíny se používají určené (identifikované) čisté bakteriální kmeny kultivované způsobem běžným v mikrobiologické laboratoři. Biologický materiál obsahující agens pro přípravu autovakcín musí být vhodný ke kultivaci a pro pomnožení bakterií na umělých kultivačních půdách (agar). Materiál je odebírán na sterilní tampon ve zkumavce nebo do sterilní nádobky, resp. injekční stříkačky za podmínek minimalizujících nebezpečí kontaminace. Musí být dodán co nejdříve do laboratoře ke zpracování. Pro zhotovení autovakcíny je potřebné v některých případech provádět odběr přímo v ordinaci ZÚ se sídlem v Ostravě (zejména z  horních cest dýchacích). Zabrání se tím negativním vlivům transportu. Provedení odběrů je potřebné telefonicky objednat. Autovakcíny obsahují roztoky mikrobiálních antigenních komplexů, připravené z mikrobních, kultivovatelných agens z autologních nebo zásobních (standardních) kmenů opakovaně nalézaných u pacienta. Neobsahují živé mikroorganismy, což je ověřeno testem sterility. Jejich použití se doporučuje k léčbě chronických infekčních a infekčně alergických onemocnění, vzdorujících terapii antibiotiky. Je vhodné je využít k terapii alergií na antigeny definovaných mikroorganismů a jako imunomodulační léčbu. Dle rozhodnutí ošetřujícího lékaře se používají také při terapii respiračních onemocnění, u kožních onemocnění způsobených bakteriemi (akné, furunkulóza apod.) u močových a gynekologických zánětů a u dalších mikroby opakovaně způsobovaných infekcí. Příprava vakcín se provádí na žádost odborného lékaře po předchozím objednání. Podle požadavků lékaře a po domluvě jsou připravovány rovněž kožní testy a poskytovány individuální návody k připraveným vakcínám. Provedení kožních testů je nutné zejména u alergických pacientů. Výsledky kožních testů jsou vodítkem pro konečné složení autovakcíny. Aplikace autovakcíny a její případná modifikace je záležitostí lékaře, který autovakcínu předepsal.

Tel.: 596 200 259

Ing. Iva Sárová
603 288 806
596 200 230

RNDr. Jana Rutová
596 200 238

Vysvětlivky
Zkratka Popis
stěr/výtěr1 obyčejný dakronový tampon bez média
stěr/výtěr2 obyčejný dakronový s médiem (eSwab, VTM)
statim vzorky doručené do laboratoře do 12:00 budou vyšetřeny tentýž den, ostatní následující pracovní den
statim včetně so, ne vzorky jsou vždy vyšetřeny urgentně také mimo pracovní dny
Ag antigen
AGLU aglutinace
AI antibody index
AGSELP elektroforéza v agarózovém gelu
BAL bronchoalveolární laváž
CAPL cytogenetická analýza periferních lymfocytů
CH test komplementu hemolytický
EDTA kyselina ethylendiamintetraoctová
ELISA enzymová imunoanalýza využívající imunosorbent
FEIA enzymová imunoanalýza s fluorescenční detekcí
FLOWCYT cytometrie průtoková
FPIA fluorescenční polarizační imunoanalýza
GBS streptokoky ze skupiny B
GO Neisseria gonorrhoeae
HGE lidská granulomatózní ehrlichióza
IA index avidity
IB imunobloting
IF (NIF) nepřímá imunofluorescenční mikroskopie
IMUELP imunoelektroforéza
IMUFIX imunofixace
IP index pozitivity
IU/ml mezinárodní jednotka na 1 mililitr
KFR komplement-fixační reakce
KO dif KO s 5 parametry na analyzátoru
LATEXAGL aglutinace latexová
LineDot Line/Dot analýza
LTCELL kultura dlouhodobá tkáňová
LUM luminometrie
MAM měření metabolické aktivity
MEIA enzymová imunoanalýza na částicích
MICROS mikroskopie
MOP mikrobiální obraz poševní
Multiplex v jednom stanovení získáme výsledky pro více analytů
NEPHEL nefelometrie
NRL národní referenční laboratoř
PBFCA (ALBIA) průtoková cytometrie využívající mikročástice
PCR polymerázová řetězová reakce
OCH test test hemolýzy hovězích erytrocytů
TBC tuberkulóza
TSST toxin syndromu toxického šoku
TURB turbidimetrie
TV Trichomonas vaginalis
VNT virusneutralizační test
VTM virologické transportní médium
WB Westernblott
Poznámky
Vyšetření Poznámka
Diagnostika bakteriálních nákaz

U tekutých materiálů je vždy provedeno mikroskopické vyšetření (s výjimkou močí, u kterých se provádí mikroskopie pouze na vyžádání!).

Doba odezvy:

  • předběžný výsledek po 18 - 24 hod. kultivace
  • konečný výsledek závisí na růstových vlastnostech mikrobů a na tom, zda se jedná o čistou kulturu nebo směs bakterií

Diagnostika mykotických nákaz U tekutých materiálů je vždy provedeno mikroskopické vyšetření .
Diagnostika TBC Materiál na TBC a mykobakteriózy odebírat do předepsaných odběrových souprav – tekutý materiál do matných sterilních zkumavek o objemu30 ml
nebo kontejnerů o objemu 120 ml (moč, pleurální punktát). Stěry a výtěry odebírat na suché tampony bez transportního média.
Diagnostika parazitárních nákaz Možno předem konzultovat další případně i u nás neprováděná vyšetření, zejména vyšetření bioptických materiálů, vyšetření na trypanosomózu a leishmaniózu,
filariózy,trichinelózu, svrab.
Laboratoř dodá na požádání: odběrové soupravy na roupy, případně nádobky na odběr stolice, transportní půdu na Trichomonas vaginalis a kvasinky
včetně tamponu a sklíčka na nátěr.
POZOR - malárie: kapku a roztěr provést nejméně dvojmo, kapku roztáhnout a míchat rohem sklíčka asi 20 vteřin, roztěr jako na diferenciální krevní obraz.
Humorální imunita - specifické IgE Požadované specifické alergeny označujte kódem podle nabídky. Označování alergenů kódem umožní jednoznačnou volbu alergenu a odstraní možná nedorozumění.
Text kódu je nejkratší a přesná informace o alergenu, resp. směsi alergenů. Pokud u alergenů léků neuvedete kód, vypište generický název a ne firemní.
Pokud se vyskytnou speciální požadavky, kontaktujte laboratoř (spektrum alergenů je neustále rozšiřováno dle požadavků kliniků).

Phadiatop - screeningový test na atopickou alergii. Obsahuje směs přibližně 40 alergenů všech skupin inhalačních alergenů (zvířecí srst, roztoči, pyly trav, stromů, keřů
a plevele). Při pozitivitě Phadiatopu doporučujeme sérum pacienta roztestovat. Je nutné uvést požadované alergeny. V případě pozitivity Phadiatopu a zároveň požadavku
na roztestování bez konkretizace provedeme automaticky vyšetření tohoto spektra alergenů: E1, E2, E3, D1, MX1, TX9, GX9, WX3.

FX5 FEIA: směs základních potravinových alergenů metodou FEIA: vaječný bílek (F1), kravské mléko (F2), ryby (treska – F3), pšeničná mouka (F4), podzemnice olejná (F13),
sojové boby (F14). Při pozitivitě FX5 doporučujeme sérum pacienta roztestovat. Je nutné uvést požadované alergeny. V případě pozitivity FX5 a zároveň požadavku
na roztestování bez konkretizace, provedeme automaticky vyšetření tohoto spektra alergenů: F1, F2, F3, F4, F13, F14. Pozor: složení alergenů ve směsích FEIA a ELISA
i u totožných názvů vždy nesouhlasí!

Seznam alergenů s kódy
Uživatelské jméno: klinik Heslo: klinik Všechny alergeny uvedené v tomto seznamu jsou dostupné na alergeny.dynex.cz

Seznam alergenů v panelech multiplexových testů pro stanovení sp. IgE Optigen - panelové testy