Mikrobiální vakcíny

Mikrobiální vakcíny k léčbě opakovaných a chronických infekčně alergických onemocnění

Humánní autogenní vakcíny (dále jen HAV) jsou imunomodulační prostředky zvyšující odolnost organismu a upravující reaktivitu imunitního systému. Obsahují roztoky mikrobiálních antigenních komplexů, připravených z určených bakteriálních kmenů a kmenů kvasinek kultivovaných způsobem běžným v mikrobiologické laboratoři, které se opakovaně vyskytují v nálezech u pacienta. Neobsahují živé mikroorganismy.

HAV jsou vhodné k terapii alergií na antigeny definovaných mikroorganismů a jako imunomodulační léčba. Jejich použití se doporučuje k léčbě chronických infekčních a infekčně alergických onemocnění, vzdorujících terapii antibiotiky. HAV lze použít při terapii respiračních onemocnění, infekcí kůže a měkkých tkání (akné, furunkulóza apod.), u močových a gynekologických zánětů a dalších infekcí. Příprava HAV se provádí na žádost ošetřujícího lékaře.

HAV se připravují ve formě kapek pro perorální podání, dodávají se ve 4 – 6 lahvičkách o rozdílném ředění. Příprava trvá 6 – 8 týdnů.

Odběry materiálu se provádí stejným způsobem jako na jiná kultivační bakteriologická vyšetření. Odběry (zejména z horních cest dýchacích) je možné provést po telefonickém objednání také v Ambulanci imunologické a alergologické ZÚ se sídlem v Ostravě na tel. čísle 596 200 157.

Laboratoř pro přípravu imunomodulátorů – Kontakt: 596 200 259

Ing. Iva Sárová
603 288 806
596 200 230