Mikrobiální vakcíny

Mikrobiální vakcíny k diagnostice a léčbě opakovaných a chronických infekčně-alergických onemocnění
Účel: Imunomodulace a desenzibilizace
Autovakcíny jsou imunomodulační prostředky zvyšující odolnost makroorganismu a upravující reaktivitu jeho imunitního systému antigenním komplexem vytvořeným podle individuálních záchytů z mikrobiologického vyšetření pacienta. Připravují se standardní metodou pro přípravu bakteriálních imunomodulačních vakcín podle normy ISSN 0862 – 5956 (publikováno v příloze č.2/1991 k Acta hygienica, epidemiologica et mikrobiologica).

Název Zkratka Forma aplikace Doba přípravy Způsob distribuce
Injekční autovakcíny AV injekční s.c. 6 – 8  týdnů 4-6 lahviček
v rozdílném ředění
Perorální autovakcíny PV kapky p.o. 6 – 8  týdnů 4-6 lahviček
v rozdílném ředění
Stock vakcína injekční SV injekční s.c. 3 – 4 týdnů 4-6 lahviček
v rozdílném ředění
Stock perorální vakcína SPV kapky p.o. 3 – 4 týdnů 4-6 lahviček
v rozdílném ředění

Pro přípravu autovakcíny se používají určené (identifikované) čisté bakteriální kmeny kultivované způsobem běžným v mikrobiologické laboratoři. Biologický materiál obsahující agens pro přípravu autovakcín musí být vhodný ke kultivaci a pro pomnožení bakterií na umělých kultivačních půdách (agar). Materiál je odebírán na sterilní tampon ve zkumavce nebo do sterilní nádobky, resp. injekční stříkačky za podmínek minimalizujících nebezpečí kontaminace. Musí být dodán co nejdříve do laboratoře ke zpracování. Pro zhotovení autovakcíny je potřebné v některých případech provádět odběr přímo v ordinaci ZÚ se sídlem v Ostravě (zejména z  horních cest dýchacích). Zabrání se tím negativním vlivům transportu. Provedení odběrů je potřebné telefonicky objednat. Autovakcíny obsahují roztoky mikrobiálních antigenních komplexů, připravené z mikrobních, kultivovatelných agens z autologních nebo zásobních (standardních) kmenů opakovaně nalézaných u pacienta. Neobsahují živé mikroorganismy, což je ověřeno testem sterility. Jejich použití se doporučuje k léčbě chronických infekčních a infekčně alergických onemocnění, vzdorujících terapii antibiotiky. Je vhodné je využít k terapii alergií na antigeny definovaných mikroorganismů a jako imunomodulační léčbu. Dle rozhodnutí ošetřujícího lékaře se používají také při terapii respiračních onemocnění, u kožních onemocnění způsobených bakteriemi (akné, furunkulóza apod.) u močových a gynekologických zánětů a u dalších mikroby opakovaně způsobovaných infekcí. Příprava vakcín se provádí na žádost odborného lékaře po předchozím objednání. Podle požadavků lékaře a po domluvě jsou připravovány rovněž kožní testy a poskytovány individuální návody k připraveným vakcínám. Provedení kožních testů je nutné zejména u alergických pacientů. Výsledky kožních testů jsou vodítkem pro konečné složení autovakcíny. Aplikace autovakcíny a její případná modifikace je záležitostí lékaře, který autovakcínu předepsal.

Tel.: 596 200 259

Ing. Iva Sárová
603 288 806
596 200 230

RNDr. Jana Rutová
596 200 238