Zkoušky prováděné v laboratořích CKL na základě vyžádání zákazníků podle platné legislativy

název zkoušky metoda odběrový materiál (primární vzorek) provádí se min. doba odezvy kontakt
Cytogenetická analýza periferních lymfocytů (CAPL) Součást preventivních prohlídek u profesionální expozice mutagenům a karcinogenům Sterilní heparinizovaná krev po, út případně dle telefonické domluvy 2 – 8 týdnů RNDr. K. Koudela, CSc.
541 421 230
734 526 909
RNDr. J.Šikula
571 414 241
608 411 467
Stanovení dezinfekční účinnosti suspenzní mikrometodou Stanovení účinnosti dezinfekčních prostředků na kontrolní sbírkové kmeny a na kmeny vyvolávající nozokomiální nákazy Vzorek: 50 ml originálu dezinfekčního prostředku a 50 ml naředěného dezinfekčního prostředku v místě použití.
Doručit v den odběru po předchozí telefonické dohodě.
po – pá Aktuální doba odezvy uvedena v cenové nabídce Mgr. K. Podjuklová
596 200 355
MUDr. L. Stryjová
596 200 234
Stanovení dezinfekční účinnosti suspenzní mikrometodou a testování dezinfekce v praktické aplikaci Posouzení účinnosti přípravků používaných k dezinfekci zdravotnických prostředků, manipulačních ploch, povrchů a rukou. Zhodnocení technologických postupů mikrobiologickými otiskovými a stěrovými metodami. Vzorek: odběr originálního roztoku nebo pevné substance (50 ml nebo 50 g). Odběr ředěného roztoku v pracovní koncentraci (50 ml). Plastové širokohrdlé uzavíratelné nádobky. Doručit do laboratoře v den odběru. po – pá Aktuální doba odezvy uvedena v cenové nabídce Mgr. K. Podjuklová
596 200 355
MUDr. L. Stryjová
596 200 234
Stanovení sporicidního, baktericidního, fungicidního nebo protikvasinkového účinku chemických dezinfekčních přípravků (kvantitativní zkouška s použitím suspenze nebo kvantitativní zkouška na nosiči) Stanovení účinnosti dezinfekčních přípravků na kontrolní sbírkové kmeny. Vzorek: 500 ml originálu dezinfekčního prostředku a 500 ml naředěného dezinfekčního prostředku v místě použití. Doručit v den odběru po předchozí telefonické dohodě. po – pá Aktuální doba odezvy uvedena v cenové nabídce Mgr. K. Podjuklová
596 200 355
MUDr. L. Stryjová
596 200 234
Stanovení baktericidní a protikvasinkové aktivity na neporézních površích s mechanickým působením s použitím utěrek Praktická kontrola dezinfekce manipulačních ploch po předchozí telefonické dohodě po – pá Aktuální doba odezvy uvedena v cenové nabídce Mgr. K. Podjuklová
596 200 355
MUDr. L. Stryjová
596 200 234
Stanovení antibakteriální a protikvasinkové aktivity na různých matricích – textil, plasty, jiné Zhodnocení aktivity antimikrobiálně upravených materiálů Textil, plast, jiné po – pá Aktuální doba odezvy uvedena v cenové nabídce Mgr. K. Podjuklová
596 200 355
MUDr. L. Stryjová
596 200 234
Stanovení antibakteriální aktivity na různých matricích – fotokatalytické materiály Zhodnocení antimikrobiální aktivity fotokatalytických materiálů Textil, plast, jiné po – pá Aktuální doba odezvy uvedena v cenové nabídce Mgr. K. Podjuklová
596 200 355
MUDr. L. Stryjová
596 200 234
Kvantitativní zkouška s použitím nosiče ke stanovení účinku dezinfekce prostor automatizovaným procesem Stanovení baktericidní, mykobaktericidní, sporicidní, fungicidní, levurocidní, virucidní aktivity po – pá Aktuální doba odezvy uvedena v cenové nabídce Mgr. L. Porubová
596 200 400, 409
Mgr. M. Homolová
596 200 343, 409
Kvantitativní zkouška s použitím suspenze nebo na nosiči ke stanovení virucidního účinku dezinfekčních přípravků Stanovení účinnosti dezinfekčních přípravků na kontrolní sbírkové kmeny. Vzorek: minimálně 200 ml originálního roztoku nebo 200 g pevné substance. Doručit v den odběru po předchozí telefonické dohodě. po – pá Aktuální doba odezvy uvedena v cenové nabídce Mgr. L. Porubová
596 200 400, 409
Mgr. M. Homolová
596 200 343, 409
Stanovení antivirové aktivity na různých matricích – textil, plasty Zhodnocení antivirové aktivity materiálů Textil, plast, jiné po – pá Aktuální doba odezvy uvedena v cenové nabídce Mgr. L. Porubová
596 200 400, 409
Mgr. M. Homolová
596 200 343, 409
Kvantitativní zkouška s použitím suspenze a/nebo na nosiči ke stanovení mykobaktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků Stanovení účinnosti dezinfekčních přípravků na kontrolní sbírkové kmeny. Vzorek: 200 ml originálu dezinfekčního přípravku a 200 ml naředěného dezinfekčního přípravku v místě použití. Doručit v den odběru po předchozí telefonické dohodě. po – pá Aktuální doba odezvy uvedena v cenové nabídce Mgr. V. Ulmann
596 200 144, 220
Vyšetření vzorků prostředí (vody, zařízení pro distribuci a uchovávání vody) na přítomnost mykobakterií Kultivační vyšetření vzorků z prostředí dle vyhlášky 262/2004 Sb. v platném znění (o hygienických požadavcích na pitnou vodu). Vzorek: voda – 1 litr v dobře těsnicí láhvi.
Stěr – 6 stěrových tamponů.
Odběrové soupravy (sterilní lahve a stěrové tampóny) možno po předchozí telefonické dohodě vyzvednout v laboratoři spolu s pokyny a žádankou. Dodání vzorků předem telefonicky domluvit.
po – čt Vyšetření uzavřeno po 9 týdnech.
Výsledek: druh mykobakteria + počet kolonií tvořících jednotek (KTJ).
Mgr. V. Ulmann
596 200 144, 220
A.Kráčalíková
596 200 220
Odběry primárních vzorků z ploch, povrchů a předmětů ve zdravotnických zařízeních Provedení stěrů a otisků. Odběry provádějí pověření pracovníci ZÚ se sídlem v Ostravě. po – pá 10-14 dnů Mgr. E. Krejčí, Ph.D.
596 200 317, 229, 320
Mgr. Jana Pánková
Brno 541 217 133
Kontrola kontaminace nemocničního prostředí metodou kultivační kvalitativně v Clausenově médiu Kultivační vyšetření stěrů a otisků. po – pá 10-14 dnů Mgr. E. Krejčí, Ph.D.
596 200 317, 229, 320
Mgr. Jana Pánková
Brno 541 217 133
Kontrola kontaminace prostředí ve zdravotnických zařízeních metodou kultivační Kultivační vyšetření stěrů a otisků. po – pá 10-14 dnů Mgr. E. Krejčí, Ph.D.
596 200 317, 229, 320
Mgr. Jana Pánková
Brno 541 217 133
Kontrola kvality praní prádla a zacházení s prádlem ze zdravotnických zařízení a z ústavů sociální péče Stěry, otisky z prádla, voda z pracího cyklu. Součást certifikace prádelen. po – pá 10-14 dnů Mgr. E. Krejčí, Ph.D.
596 200 317, 229, 320
Kontrola účinnosti pracího cyklu Kultivační vyšetření biologických indikátorů Biologický indikátor po – pá 1 týden Mgr. K. Podjuklová
596 200 355
MUDr. L. Stryjová
596 200 234

Testování antimikrobiální účinnosti biocidů – normy

Pro výrok o shodě bude použito rozhodovací pravidlo se zanedbáním nejistoty

Stanovení sporicidního, baktericidního, fungicidního nebo levurocidního účinku chemických dezinfekčních přípravků (kvantitativní zkouška s použitím suspenze nebo kvantitativní zkouška na nosiči) Stanovení účinnosti dezinfekčních přípravků na kontrolní sbírkové kmeny dle:
ČSN EN 13727*
ČSN EN 1276*
ČSN EN 1656*
ČSN EN 1275
ČSN EN 1040
ČSN EN 14561
ČSN EN 14562
ČSN EN 13624*
ČSN EN 1657*
ČSN EN 1650*
ČSN EN 13697*
ČSN EN 13704
ČSN EN 17126
ČSN EN 14347
ČSN EN 13623
Suspenzní mikrometoda – screening
Mgr. K. Podjuklová
596 200 355
MUDr. L. Stryjová
596 200 234
Stanovení baktericidní a protikvasinkové aktivity na neporézních površích s mechanickým působením s použitím utěrek. Možno rovněž C. difficile Praktická kontrola dezinfekce manipulačních ploch ČSN EN 16615*
Stanovení antibakteriální a protikvasinkové aktivity na různých matricích – textil, plasty, jiné AATCC TM100 – textil
AATCC TM147 – textil pruhy
ČSN EN ISO 20743 – textil
ISO 22196 – plasty a neporézní materiály
JIS 2801 – plasty
Stanovení antibakteriální aktivity na různých matricích – fotokatalytické materiály Zhodnocení antimikrobiální aktivity fotokatalytických materiálů
ISO 27447
Kvantitativní zkouška s použitím suspenze a/nebo na nosiči ke stanovení mykobaktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků Stanovení účinnosti dezinfekčních přípravků na kontrolní sbírkové kmeny dle:
ČSN EN 14348*
ČSN EN 14563*
Screeningová metoda – část normativního postupu
Mgr. V. Ulmann
596 200 144, 220
Kvantitativní zkouška s použitím suspenze nebo na nosiči ke stanovení virucidního účinku dezinfekčních přípravků Stanovení účinnosti dezinfekčních přípravků na kontrolní sbírkové kmeny. Dle:
ČSN EN 14476*
ČSN EN 14675*
ČSN EN 16777*
ČSN EN 17111
Screeningová metoda – část normativního postupu
Mgr. L. Porubová
596 200 400, 409,
731 608 193
Stanovení antivirové aktivity na různých matricích – textil, plasty ISO 18184 – textil
ISO 21702 – plasty a neporézní materiály
Zhodnocení antivirové aktivity fotokatalytických materiálů – modifikovaná metoda ISO 18184 nebo ISO 21702
Screeningová metoda – část normativního postupu
Kvantitativní zkouška s použitím nosiče ke stanovení účinku dezinfekce prostor automatizovaným procesem Stanovení baktericidní, mykobaktericidní, sporicidní, fungicidní, levurocidní, virucidní aktivity
ČSN EN 17272

* postupy v rozsahu akreditace