Vyřizování stížností

Pokud se vyskytnou výhrady k odborné činnosti laboratoří CKL nebo vzniknou-li pochybnosti, zda laboratoř pracuje či nepracuje v souladu se zavedeným systémem kvality, je možné podat písemnou stížnost (do14 dnů od obdržení výsledku):

  • příjemcem je vždy vedoucí CKL
  • je proveden záznam o stížnosti a případná nápravná opatření
  • zákazník je do 30 dnů od doručení stížnosti písemně informován vedoucím CKL o vyřízení stížnosti spolu s návrhy na řešení