Virová hepatitida B

název vyšetření metoda odběrový materiál
(primární vzorek)
provádí se min. doba odezvy referenční rozmezí kontakt
HBsAg
HBsAg CMIA
ELISA
CMIA
srážlivá krev
(sérum)
po-pá
CMIA – statim včetně so
do druhého
dne
index pozitivity + hodnocení OV 596 200 232
225
HBsAg konfirmační test ELISA srážlivá krev
(sérum)
dle potřeby kvalitativní hodnocení OV 596 200 232
225
Anti-HBs
Anti-HBs CMIA
CMIA srážlivá krev
(sérum)
2 x týdně
CMIA – statim včetně so
do týdne <10 IU/l negativní
>10 IU/l pozitivní
OV 596 200 232
225
HBeAg
HBeAg CMIA
ELISA
CMIA
srážlivá krev
(sérum)
2 x týdně CMIA – statim včetně so do týdne index pozitivity + hodnocení OV 596 200 232
225
Anti-HBe
Anti-HBe CMIA
ELISA
CMIA
srážlivá krev
(sérum)
2 x týdně CMIA – statim včetně so do týdne index pozitivity + hodnocení OV 596 200 232
225
Anti-HBc
Anti-HBc CMIA
ELISA
CMIA
srážlivá krev (sérum) 2 x týdně CMIA – statim včetně so do týdne index pozitivity + hodnocení OV 596 200 232
225
IgM Anti-HBc
IgM Anti-HBc CMIA
ELISA
CMIA
srážlivá krev (sérum) 2 x týdně CMIA – statim včetně so do týdne index pozitivity + hodnocení OV 596 200 232
225
DNA HBV PCR srážlivá krev (sérum), nesrážlivá krev EDTA (plazma) 2 x týdně 3 – 7 dnů kvantitativní hodnocení:
negativní: 0 IU/ml
slabě pozitivní: < 50 IU/ml, do 1,25E+04 IU/ml
pozitivní: nad 1,25E+04 IU/ml
OV 596 200 241
266
HBV genotypizace PCR srážlivá krev (sérum), nesrážlivá krev EDTA (plazma) dle potřeby měsíc určení genotypů
A, B, C, D, E, F, G
OV 596 200 241
266
Precore HBV PCR srážlivá krev (sérum), nesrážlivá krev EDTA (plazma) dle potřeby měsíc určení nukleotidového
polymorfizmu v kodonu 28:
Wild type: nt1896G
Mutant: nt1896A
OV 596 200 241
266
BCP HBV (basal core promotor) PCR srážlivá krev (sérum), nesrážlivá krev EDTA (plazma) dle potřeby měsíc určení nukleotidového polymorfismu v nt1762 a nt1764
oblasti BCP:
Wild type: A1762/G1764
Mutant: A1762, T1762 /A1764, T1764
OV 596 200 241
266
HBV Lamivudin rezistentní PCR srážlivá krev (sérum), nesrážlivá krev EDTA (plazma) dle potřeby měsíc určení polymorfizmu v kodonech:
80, 173, 180, 181, 204
citlivý / rezistentní
OV 596 200 241
266
HBV Adefovir rezistentní PCR srážlivá krev (sérum), nesrážlivá krev EDTA (plazma) dle potřeby měsíc určení polymorfizmu v kodonech:
80, 181, 180, 236, 233
citlivý / rezistentní
OV 596 200 241
266
HBV Entecavir rezistentní PCR srážlivá krev (sérum), nesrážlivá krev EDTA (plazma) dle potřeby měsíc určení polymorfizmu v kodonech:
204
citlivý / rezistentní
OV 596 200 241
266
HBV Telbivudin rezistentní PCR srážlivá krev (sérum), nesrážlivá krev EDTA (plazma) dle potřeby měsíc určení polymorfizmu v kodonech:
204
citlivý / rezistentní
OV 596 200 241
266
HBV Emtricitabine rezistentní PCR srážlivá krev (sérum), nesrážlivá krev EDTA (plazma) dle potřeby měsíc určení polymorfizmu v kodonech:
180, 204, 184, 202, 250
citlivý / rezistentní
OV 596 200 241
266
HBV Tenofovir rezistentní PCR srážlivá krev (sérum), nesrážlivá krev EDTA (plazma) dle potřeby měsíc určení polymorfizmu v kodonech:
180, 204, 194
citlivý / rezistentní
OV 596 200 241
266