Virová hepatitida C

název vyšetření metoda odběrový materiál
(primární vzorek)
provádí se min. doba odezvy referenční rozmezí kontakt
Anti-HCV
Anti HCV CMIA
ELISA
CMIA
srážlivá krev
(sérum)
2 x týdně
CMIA –
statim
včetně so
do týdne index pozitivity + hodnocení OV 596 200 232
225
HCV (RNA) PCR RT-PCR srážlivá krev (sérum),
nesrážlivá krev EDTA (plazma)
dle potřeby 3 dny kvantitativní hodnocení:
negativní: 0 IU/ml
slabě pozitivní: < 50 IU/ml,
do 2E+03 IU/ml
pozitivní: nad 2E+03 IU/ml
OV 596 200 241
265
HCV genotypizace RT-PCR srážlivá krev (sérum),
nesrážlivá krev EDTA (plazma)
dle potřeby 1 týden určení genotypů
1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 4, 5, 6
OV 596 200 241
265
Polymorfizmus IL28b PCR nesrážlivá krev (EDTA, citrát) dle potřeby 2 týdny určení genotypů rs: 12979860 CC/CT/TT OV 596 200 241
265
Q80K PCR + sekvenace srážlivá krev (sérum),
nesrážlivá krev EDTA (plazma)
dle potřeby 2 týdny OV 596 200 241
265