Virová hepatitida E

název vyšetření metoda odběrový materiál
(primární vzorek)
provádí se min. doba odezvy referenční rozmezí kontakt
IgG Anti-HEV
IgG Anti-HEV WB
ELISA
WB
srážlivá krev
(sérum)
dle potřeby
statim
1× týdně
následující pracovní den
ELISA: index pozitivity + hodnocení
WB: kvalitativní hodnocení
OV 596 200 232
225
IgM Anti-HEV
IgM Anti-HEV WB
ELISA
WB
srážlivá krev
(sérum)
dle potřeby
statim
1× týdně
následující pracovní den
ELISA: index pozitivity + hodnocení
WB: kvalitativní hodnocení*
(* domluveno s KIL FN Ostrava – při pozitivitě anti-HEV IgM vyšetřit RNA HEV)
OV 596 200 232
225
HEV (RNA) PCR srážlivá krev (sérum), stolice dle potřeby 3 – 7 dnů kvalitativní hodnocení: POZITIVNÍ/negativní OV 596 200 241
266