Virová hepatitida E

název vyšetření metoda odběrový materiál
(primární vzorek)
provádí se doba odezvy referenční rozmezí kontakt
IgG Anti-HEV
IgG Anti-HEV WB
ELISA
WB
srážlivá krev
(sérum)
dle potřeby
(statim)
1× týdně
následující pracovní den
ELISA: index pozitivity + hodnocení
WB: kvalitativní hodnocení
OV 596 200 232
225
IgM Anti-HEV
IgM Anti-HEV WB
ELISA
WB
srážlivá krev
(sérum)
dle potřeby
(statim)
1× týdně
následující pracovní den
ELISA: index pozitivity + hodnocení
WB: kvalitativní hodnocení*
(* domluveno s KIL FN Ostrava – při pozitivitě anti-HEV IgM vyšetřit RNA HEV)
OV 596 200 232
225
HEV (RNA) PCR RT-PCR srážlivá krev (sérum), stolice dle potřeby
(statim)
2 dny kvalitativní hodnocení: POZITIVNÍ/negativní OV 596 200 241
265