Virová hepatitida E

název vyšetření metoda odběrový materiál
(primární vzorek)
provádí se min. doba odezvy referenční rozmezí kontakt
IgG Anti-HEV
IgG Anti-HEV WB
ELISA
WB
srážlivá krev
(sérum)
1 x týdně
statim
ELISA: index pozitivity + hodnocení
WB: konfirmace pozitivity anti-HEV
OV 596 200 232
225
IgM Anti-HEV
IgM Anti-HEV WB
ELISA
WB
srážlivá krev
(sérum)
1 x týdně
statim
ELISA: index pozitivity + hodnocení
WB: konfirmace pozitivity anti-HEV ELISA*
(*automaticky pro FN KIL)
OV 596 200 232
225
HEV (RNA) PCR srážlivá krev (sérum), stolice dle potřeby 3 – 7 dnů kvalitativní hodnocení: POZITIVNÍ/negativní OV 596 200 241
266