Alergie

název vyšetření metoda odběrový materiál (primární vzorek) provádí se min. doba odezvy referenční rozmezí kontakt
Specifické IgE (Phadiatop) FEIA srážlivá krev
(sérum)
2 x týdně týden kvalitativní hodnocení OV 596 200 247
225
Specifické IgE (Phadiatop Infant) FEIA srážlivá krev
(sérum)
1x týdně týden kvalitativní hodnocení 596 200 247
225
Specifické IgE
(Kompletní nabídka specifických IgE – viz žádanka na vyšetření alergií)
ELISA
FEIA
Multiplex (OPTIGEN)
srážlivá krev
(sérum)
2 x týdně 14 dnů negativní do 0,35 IU/ml,
semikvantitativní hodnocení
ve třídách RAST.tabulka č. 2
OV 596 200 247
225
Eosinofilní kationický protein LEIA srážlivá krev
(sérum)
dle potřeby 14 dnů < 24 ug/l OV 596 200 246
225
Tryptáza FEIA srážlivá krev
(sérum)
dle potřeby 14 dnů < 11,4 ug/l OV 596 200 247
225
Diaminooxidáza (DAO)
aktivita
REA srážlivá krev
(sérum)
dle potřeby 14 dnů < 3 U/ml výrazně snížená aktivita
3 -10 U/ml snížená aktivita
> 3 U/ml normální aktivita
OV 596 200 246
225