Tabulka č.2 – Hodnocení výsledků sp. IgE (RAST třídy)

výsledek vyš. (kU/l) koncentrace sp. IgE
< 0,35 nedetekovatelná
>0,35-0,7 nízká
>0,7-3,5 střední
>3,5-17,5 vysoká
>17,5-50 velmi vysoká
>50-100 velmi vysoká
> 100 velmi vysoká